A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK EURÓPA-KÉPE

Szerzők

  • Zoltán Grünhut
  • Ákos Bodor Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2024.25.1.2

Kulcsszavak:

Európa, európaiság, kérdőíves kutatás

Absztrakt

A tanulmány két kérdőíves felmérés eredményei tükrében képet ad a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatóinak Európa-percepcióiról. Az írás először szakirodalmi áttekintés formájában betekintést nyújt a magyar fiatalok Európáról alkotott jellemző felfogásaiba. E fejezetből röviden megismerhetjük a tématerület releváns felméréseinek legfrissebb eredményeit, az általános tendenciákat. Mindez hátteret ad a saját adataink értelmezéséhez. Kutatásunkban a PTE-s hallgatók Európa-percepcióihoz összetett módon közelítettünk. Vizsgáltuk azt, hogy a diákok milyen normatív alapelvek képviseltét várják az EUtól, illetve ehhez szorosan kapcsolódva, milyen értéktartalmakat társítanak az európaisághoz. Továbbá górcső alá vettük, hogy a hallgatóknak milyen általános vélekedéseik vannak az EU-ról, hogyan gondolkodnak Európa és Magyarország történelmi viszonyáról, s miként ítélik meg a magyar kormány – kritikus – Európa-retorikájának bizonyos sarokpontjait. Eredményeink alapján az látszik, hogy ezek a percepciók többrétegűek, amenynyiben az EU-ra vonatkozó kedvező vélekedéseket, sokkal árnyaltabb, részint negatív megítélésű európai–magyar történelemnarratíva kíséri, miközben a hallgatók változatos – részben elutasító, részben elfogadó – azonosulást mutatnak a kormányzati Európa-retorikával.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-01

Hogyan kell idézni

Grünhut, Z., & Bodor, Ákos. (2024). A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK EURÓPA-KÉPE. Tudásmenedzsment, 25(1), 8–22. https://doi.org/10.15170/TM.2024.25.1.2

Folyóirat szám

Rovat

Kultúra, kultúrtörténet, kultúraközvetítés