Petőfi Sándor Nagykőrösön őrzött autográf verseinek kritikai összehasonlítása és annak legújabb eredményei II. – Az 1848-as év hagyatéka

Szerzők

  • Róbert Oláh

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2023.24.2.6

Kulcsszavak:

Petőfi Sándor, autográf versek, kritikai összehasonlítás

Absztrakt

2023-ban ünnepeljük a magyar irodalom lánglelkű költőjének, Petőfi Sándor (1823–1849) születésének 200. évfordulóját, amely során az esztendőt emlékévnek nyilvánították a 2017-es Arany bicentenáriumhoz hasonlóan. Tanulmányomban Petőfiről és azon kevésbé ismert nyolc autográf verseiről emlékezem meg, amelyeket az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben őriznek. A poétának tulajdonított dokumentumok közül az 1848-as évre koncentrálva három művet szöveghűen hasonlítottam össze az első nyomtatott kiadásokkal, valamint a kritikai átnézetekkel. Célom volt az írásképek összehasonlítása mellett megállapítani, hogy a szóban forgó autográf iratok közül melyek azok, amelyek valóban Petőfi kézírásainak tekinthetők, és melyek zárhatók ebből ki. A források eredeti közlésével eddig nem kutatott módon szeretném ezen versek hitelességét megerősíteni vagy cáfolni. Hiszem, hogy a tanulmányommal közelebb kerülhetünk azon örökséghez, amelyet a fiatal költő hagyott ránk, és amely a magyar nyelv és irodalom egyik legértékesebb lenyomata a XXI. században is. A textológiai összehasonlítással válhat teljesebbé Petőfi életművének megismerése, így ez a feltáró, összehasonlító, elemző és kritikai eredményt felmutató munkák alapja lehet. Az itt közölt adatokkal tovább pontosíthatjuk egy esetleges újabb, átfogóbb kritikai kiadás vonatkozó részeit, illetve azon muzeológiai adattárakat, amelyek a Petőfi-versek kutatásának alapját képezik.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-30

Hogyan kell idézni

Oláh , R. (2023). Petőfi Sándor Nagykőrösön őrzött autográf verseinek kritikai összehasonlítása és annak legújabb eredményei II. – Az 1848-as év hagyatéka . Tudásmenedzsment, 24(2), 53–72. https://doi.org/10.15170/TM.2023.24.2.6

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok