A média és a nyilvánosság szerkezetváltozásának hatása a PR elveire és etikájára

Szerzők

  • Andrea Buday-Sántha

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.12

Absztrakt

A tanulmány a média, PR területén tapasztalható változások adta kutatási keretek közt, arra keresi a választ, hogy a világunkban zajló gyors változások milyen irányba mozgatják a média, a nyilvánosság szerkezetét, a PR kereteit, és mindezek milyen új elvek és etikai intézmények alkalmazását kívánják meg a PR gyakorlóitól.

A fogalmi tisztázások mellett a kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a globális és lokális változásoknak a médiára, a nyilvánosságra, PR-re gyakorolt hatásairól, a bekövetkező szerkezetváltozásokról, valamint a PR elveiről és etikai irányvonalairól. A főbb hipotézisek: A média és a nyilvánosság szerkezetváltozása, paradigmaváltása következett be. A PR tevékenységnek követnie kell a külső környezet változásait. A PR újrafogalmazott elvek és etikus vállalati működés mentén működtethető hatékonyan.

Jelen tanulmány a témával kapcsolatos nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintése mellett a szerző korábbi empirikus kutatásaira alapozza megállapításait.

A globális trendek és a koronavírus járvány is új irányokra és új megoldásokra készteti a médiát, és a PR szakma művelőit. A PR tevékenységnek követnie kell a külső környezet változásaira figyelemmel újrafogalmazott elméleti és gyakorlati elveket, külön súllyal az etikus vállalati működésre, mely nélkül nincs eredményes PR tevékenység.

A lefolytatott kutatások eredményeire építő fogalmi tisztázások és megállapítások hozzájárulnak a kommunikációtudomány és a kapcsolódó elméleti területek fejlődéséhez, miközben hasznosítható ismereteket és eredményeket nyújt a kommunikációs kutatói, oktató és a témakör iránt érdeklődök számára.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Buday-Sántha, A. (2021). A média és a nyilvánosság szerkezetváltozásának hatása a PR elveire és etikájára. Tudásmenedzsment, 22(2), 192–204. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.12

Folyóirat szám

Rovat

Munkaerőpiac és társadalom