Többlet- vagy hiánylény? Max Scheler és Arnold Gehlen filozófiai antropológiájának vázlata

Szerzők

  • Gábor Hannos
  • Barnabás Kurucz

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.3

Kulcsszavak:

filozófiai antropológia, többletlény, hiánylény

Absztrakt

Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy kettő, elsőre egymással ellentétes emberképet mutassunk be Arnold Gehlen “hiánylény” és Max Scheler “többetlény” koncepciója révén. David J. Levy szerint Gehlen emberképe valójában csak egy „metafizikátlanított” Scheler elképzelés, de valóban ennyiről volna csak szó, nincs-e mélyebb eltérés a két szerző gondolkodási stílusában? Ebből fakadóan vizsgálódásunk fő kérdése, hogy a fogalmi oppozíció vajon tartalmi különbséget is magában rejt-e, vagy csupán valóban szemantikai szembenállásról van-e szó. Ennek keretei közt egy rövid bevezetés után elsőként Max Scheler releváns gondolatait mutatjuk be, majd Arnold Gehlen elméletével teszünk hasonlóképp, miközben kisebb nagyobb kitekintésekkel reflektálunk a két gondolkodó hasonló és eltérő gondolkodási mozzanataira. Tanulmányunkat egy összegzés zárja, melyben levonjuk a konzekvenciákat s röviden összegezzük a hasonlóságokat és különbségeket a két gondolkodási stílus között. Eszerint Scheler egy, a metafizikai tradícióban gyökeredző vázlatot alkotott meg, addig Gehlen jóval naturalistább módon igyekszik rekonstruálni a cselekvő ember képét. Hasonlóságuk azonban tagadhatatlan, amennyiben az ember kitüntetett szerepére és a kultúrára mint az embertől elválaszthatatlan attribútumra gondolunk.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Hannos, G., & Kurucz, B. (2021). Többlet- vagy hiánylény? Max Scheler és Arnold Gehlen filozófiai antropológiájának vázlata. Tudásmenedzsment, 22(2), 37–51. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.3

Folyóirat szám

Rovat

Közösségszervezés, kultúraközvetítés, kultúratudomány