Kozmopolita Európa és a másság

Szerzők

  • Zoltán Grünhut
  • Ákos Bodor

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.1

Kulcsszavak:

Európa, európaiság, kozmopolitizmus

Absztrakt

Jelen tanulmány egyrészt feleleveníti a kozmopolita Európa ideáját, vagyis Ulrich Beck és Edgar Grande azon koncepcionális törekvését, amellyel új, társadalomelméletileg megalapozott, modernizációs hátteret adtak az Európai Unió (EU) újragondolásának, másrészt empirikusan is megvizsgálja, hogy vajon az európai társadalmak mennyire állnak készen erre a kozmopolita fordulatra. Az írás első része áttekinti a kozmopolita Európa elképzelését, kettős perspektívában: egyfelől a késő modernitás tendenciáinak és folyamatainak, másfelől az EU fennálló politikai konstellációjának lencséjén keresztül. A tanulmány második része empirikus adatelemzés keretében, komparatív módon vizsgálja, hogy különböző európai társadalmak mennyiben követik azt a késő modern gondolkodásmódot, amely egy kozmopolita fordulat előfeltétele lehet. Eredményeink szerint Kelet-Európában, köztük Magyarországon, javarészt nem tapasztalható ilyen szemléletváltás – az emberek hiába érzik európaiaknak magukat, más ez az azonosulás, mint az EU észak- és nyugat-európai tagállamaiban.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Grünhut, Z., & Bodor, Ákos. (2021). Kozmopolita Európa és a másság. Tudásmenedzsment, 22(2), 4–19. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.1

Folyóirat szám

Rovat

Közösségszervezés, kultúraközvetítés, kultúratudomány