Idősoktatás az online térben. Lehetőségek és kihívások

Szerzők

  • Klára Bajusz

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.17

Kulcsszavak:

időskori tanulás, online oktatás, idősoktatás-módszertan

Absztrakt

A Covid-19 járvány okozta kényszerű távolságtartás a legtöbb közösségi, tanulási programot az online térbe száműzte. Az irányelvek, módszertani segédletek a 60 év felettieket mint célcsoportot legtöbbször figyelmen kívül hagyják. A tanulmány azt vizsgálja meg, hogy a digitális eszközökkel zajló oktatás miként alkalmazható az idősoktatásban – a koronavírus-járvány során vagy az után mennyiben változhat meg az idősek jelenléte az online térben. Statisztikai adatok alapján képet kaphatunk arról, mennyire használják az idősek az internetet és a hagyományos média eszközeit, hogyan tipizálhatóak a szeniorok IKT-eszközhasználati szokásaik alapján. Sorra vesszük, milyen didaktikai sajátosságai vannak az online idősoktatásnak: hogyan jelenik meg a digitális analfabetizmus hátráltató tényezőként; a hozzáférési nehézségek, az eszközhasználati problémák miért jelentenek problémát; milyen nehézségei vannak a gyakorlatorientált idősoktatás online térbe való átültetésének. Kiemelt kérdés, hogy mennyiben jelent pótolhatatlan hiányt a gerontoedukációban a személyes jelenlét hiánya (tanár-diák, diák-diák viszony). A tanulmány kitér arra is, milyen előnyei és hátrányai vannak az online idősoktatásnak, időskori tanulásnak, és melyek azok az alapvető didaktikai kérdések, melyek a digitális eszközök használata esetén sem hagyhatóak figyelmen kívül.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-06

Hogyan kell idézni

Bajusz, K. (2021). Idősoktatás az online térben. Lehetőségek és kihívások. Tudásmenedzsment, 22(1. különszám), 240–247. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.17