A Pécsi Püspökség kultúraközvetítő szerepe idegenforgalmi tevékenysége tükrében

Szerzők

  • Péter Óber
  • Petra Ormosy

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.14

Kulcsszavak:

kultúraközvetítés, idegenforgalom, komplexitás

Absztrakt

Dolgozatunk szándéka a Pécsi Püspökségen 2014-ben útjára indult idegenforgalmi kultúraközvetítő munka bemutatása. Célunk azoknak a nemrég létrejött kiterjedt és gazdag feladatköröknek a felvillantása, amelyek a Püspökség széles kulturális tevékenységi körébe esnek, továbbá rámutatni arra, hogy az Egyházmegye a liturgikus tevékenységein túl számos szakmai és közművelődési aktivitást is kifejt. Kutatásunk módszerei alapvetően a saját élményekre és a különböző munkaterületeken szerzett tapasztalatokra épülnek, lévén mindketten az idegenforgalmi csoportban, s annak stratégiai csapatában dolgozunk 2014 óta. A cikkből jól láthatóan kitűnik, hogy a Püspökség tágan vett kulturális tekintetben felkészülten várja a hozzá érkező híveket, látogatókat, vendégeket. Következtetésként levonható, hogy újonnan létrehozott kulturális intézményrendszere, az idegenforgalom a 21. századi ember kívánalmainak stabilan megfelel. A publikáció elméleti haszna egy komplex kép kialakítása a Püspökség idegenforgalmi szolgáltatásairól és kulturális szerepvállalásáról. Munkánk gyakorlati haszna lehet a közreadott információk és tapasztalatok alapján a megnyílt lehetőségek kihasználása – akár személyesen, akár csoportosan, akár szabadidős, akár szakmai programok tekintetében. A Püspökség e viszonylag új profilja az egyén szintjén identitásformáló erővel is bír, ha közvetve vagy közvetlenül megerősít mint hívő, mint keresztény, mint pécsi vagy akár mint kultúrafogyasztó.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-06

Hogyan kell idézni

Óber, P., & Ormosy, P. (2021). A Pécsi Püspökség kultúraközvetítő szerepe idegenforgalmi tevékenysége tükrében. Tudásmenedzsment, 22(1. különszám), 212–221. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.14