Honismeret és helytörténetírás a Baranyai Művelődés hasábjain

Szerzők

  • Zoltán Erdős

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.10

Kulcsszavak:

megyei folyóiratok, helytörténeti kutatás, közművelődés

Absztrakt

A Baranya megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Bizottsága 1954-ben indította útjára az Iskoláink – Nevelőink című folyóiratot, mely később Baranyai Népművelés, Művelődési Tájékoztató, majd 1958-tól Baranyai Művelődés címmel jelent meg. A lap három és fél évtizeden keresztül meghatározó szereplője volt a megye oktatásügyi, közművelődési és honismereti diskurzusának.

A tanulmány bemutatja a folyóirat könyvészeti sajátosságait, történetét, tematikájának, rovatszerkezetének és szakmai tartalmának alakulását, valamint a szerkesztői és szerzői kör összetételét. Ennek nyomán láthatóvá válik egyfelől a honismeret tudományrendszertani helye, intézményi beágyazottsága, és a rokon szakmákhoz való kapcsolódási pontjai. Másfelől annak nyomai is kitapinthatóvá válnak, hogy a megyei művelődési igazgatás – mint a kultúrpolitika helyi reprezentánsa – milyen szerepet tulajdonított és szánt a honismereti kutató- és gyűjtőmunkának.

A Baranyai Művelődés története lényegi mozzanatokkal járul hozzá ahhoz, hogy megértsük a honismeret mint diszciplína és mint gyakorlati tevékenység módszertani és szervezeti fejlődését, jelenlegi helyzetének és társadalmi szerepének kialakulását.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-06

Hogyan kell idézni

Erdős, Z. (2021). Honismeret és helytörténetírás a Baranyai Művelődés hasábjain. Tudásmenedzsment, 22(1. különszám), 144–160. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.10