Tanulás, utazás, boldogság - Az iskolai végzettség és az utazás életminőségre és szubjektív boldogságérzetre gyakorolt hatásának összefüggései

Szerzők

  • Tibor Gonda

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.5

Kulcsszavak:

turizmus, boldogság, iskolai végzettség, jövedelmi helyzet

Absztrakt

2018. április-májusában 1085 fős online megkérdezést végeztünk abból a célból, hogy a magyar lakosság turizmussal kapcsolatos beállítódását vizsgáljuk, generációs vetületben. A megkérdezés reprezentatív a 15-74 éves magyar lakosságra nem, korcsoportok (10 éves intervallumok) és a lakóhely régiója alapján.[1] Az elemzésbe öt változót vontunk be: nem, generációk, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség foka, jövedelmi helyzet szubjektív megítélése. Jelen tanulmány a kutatás azon eredményeit elemzi, amelyek a turizmus életminőségre gyakorolt hatásaira vonatkoznak.  Olyan fontos kérdésekre keressük a választ, hogy korunk rendkívül fontos társadalmi jelenségét, a turizmust, mennyire tekintik a fogyasztók az életminőségüket jelentősen befolyásoló tényezőnek, és milyen mértékben jelenti számukra a boldogság forrását. Az elemzés során statisztikai módszerekkel vizsgáljuk, hogy az iskolai végzettség fokához, illetve a jövedelmi helyzet szubjektív megítélése alapján a különböző fogyasztói csoportoknak az egyes kérdésekre adott válaszaiban vannak-e statisztikailag igazolható eltérések. Az eredmények hasznos információkat szolgáltatnak a turizmusmarketing és a turisztikai termékfejlesztés területén dolgozók számára.

 

[1] A kutatás az EFOP-3.6.1-16-2016-00004 „Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” c. pályázat keretében valósult meg.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-06

Hogyan kell idézni

Gonda, T. (2021). Tanulás, utazás, boldogság - Az iskolai végzettség és az utazás életminőségre és szubjektív boldogságérzetre gyakorolt hatásának összefüggései. Tudásmenedzsment, 22(1. különszám), 78–92. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.5