Egy elfeledett korosztály - az ötven év feletti nők munkaerő-piaci helyzetét meghatározó főbb körülmények

Szerzők

  • Eszter Barakonyi

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.2

Kulcsszavak:

munkaerőpiac, idősödés, munkaaktivitás

Absztrakt

A munkaerő-piaci szereplők számos szempont szerint oszthatók különböző csoportokba. Ezen szempontrendszerek jellemzően valamely munkavállalói csoport sérülékenységén alapulnak. A nők munkaerő-piaci helyzete évtizedek óta a kutatások és elemzések középpontjában áll, azonban ezek a munkák elsősorban a gyermekvállalással, illetve a gyermekneveléssel összefüggő  sérülékenységet vizsgálják. Az ötven év feletti nők helyzete nem kevésbé sérülékeny, és nem kevésbé fontos mind társadalmi, mind pedig gazdasági szerepükre tekintettel, ugyanakkor meglepően kevés figyelmet kap a szakmai közbeszédben.
E körülményre tekintettel a jelen tanulmány célja megvizsgálni e csoport munkaerő-piaci helyzetét, illetve azokat a körülményeket melyek alapvetően meghatározzák azt. A nyugdíjkorhatár emelése, illetve az elöregedő társadalom jelentette kihívások tükrében számolni kell az idősödők arányának emelkedésével a munka világában, így a foglalkoztatás környezetét is felül kell vizsgálni. A tanulmány számos befolyásoló tényező közül a leginkább meghatározó jelentőségű szempontok köré csoportosítva vizsgálja az idősödő nők munkavállalási lehetőségeit. Ezek a szempontok nevezetesen a képzettség, az egészségi állapot és a jogszabályi környezet. A tanulmány korábbi kutatások-elemzések, és statisztikai adatok alapulvételével elsősorban elméleti keretrendszerbe kívánja foglalni a vizsgált csoportba tartozó nők munkavállalását meghatározó körülményeket.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-06

Hogyan kell idézni

Barakonyi, E. (2021). Egy elfeledett korosztály - az ötven év feletti nők munkaerő-piaci helyzetét meghatározó főbb körülmények. Tudásmenedzsment, 22(1. különszám), 35–45. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.K1.2