Turizmusra alapozott területfejlesztési modell kialakítása a határmenti térségekre vonatkozóan

Szerzők

  • Dávid Nagy Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete
  • Réka Horeczki Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete
  • Gábor Lados Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

DOI:

https://doi.org/10.15170/terinno.2023.16.02.04

Kulcsszavak:

határmenti térség, területfejlesztés, turizmus, népességváltozás

Absztrakt

A tanulmány alapvetően elméleti, összegző megközelítést alkalmaz. Elsősorban az eddig megismert kutatások eredményeinek figyelembevételével kívánja egy új területfejlesztési modell elméleti kereteit meghatározni. Az elméleti alapvetések közül meghatározó jelentősége van a határmenti térségek lehatárolásának, a határon átnyúló együttműködés értékelésének. A kereskedelem és a vendéglátás, illetve a helyi termék és helyi élelmiszer fogalmának tisztázása is hozzájárul a tárgyilagos értelmezéshez.

A tanulmány célja egyes gazdaságilag és társadalmilag hátrányosabb pozíciójú határmenti térségek felzárkózási lehetőségeinek felmérése, ezen területek problémáinak azonosítása, az egyes hátrányok leküzdésének elméleti megalapozása. A kutatásban megvizsgáljuk, hogy mik lehetnek egy a kulturális örökségen alapuló területfejlesztési modell alkalmazásának feltételei, milyen adottságokkal kell rendelkeznie az adott térségnek. A tanulmányban bemutatásra kerülő modell segítségével olyan turisztikai fejlesztéseket és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési eszközöket lehetséges kidolgozni, amelyek jelentős terültfejlesztési hatást tudnak elérni a környezetükben.

Downloads

Megjelent

2023-12-17

Hogyan kell idézni

Nagy, D., Horeczki, R., & Lados, G. (2023). Turizmusra alapozott területfejlesztési modell kialakítása a határmenti térségekre vonatkozóan. Területfejlesztés és Innováció, 16(2). https://doi.org/10.15170/terinno.2023.16.02.04