Kockázatbecslő modellek visszatesztelése

Szerzők

  • Gyöngyi BUGÁR Pécsi Tudományegyetem
  • Máté UZSOKI Pécsi Tudományegyetem

Kulcsszavak:

kockázati modellek validálása, ES, portfólió, kopula

Absztrakt

A tanulmány célja öt kockázatbecslő modell validitásának értékelése kételemű portfóliók esetében. A téma jelentőségét a bankok kereskedési könyvében szereplő, piaci kockázatnak kitett pozíciók után képzendő szabályozói tőkekövetelmény megállapításának igénye, valamint a belső kockázatmérő modellek tőkepiaci felügyelet általi ellenőrizhetőségének követelménye adja. Valódi tőzsdei adatokon, nevezetesen a FTSE 100 index összetevőin alapuló szimulációkat végeztünk, amelynek során a vizsgált modellek kockázatát a Bázel III-ban szereplő várható többletveszteség (Expected Shortfall - ES) kockázati mértékkel becsültük. Adataink olyan időszakot ölelnek fel, amely tartalmazza a közelmúltban lezajlott jelzálogpiaci válságot, ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy az erre kapott eredményeket összevessük a kevésbé ,,stresszes" periódusokra adódó eredményekkel.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek