Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva.
  • Kérjük, hogy a cikkeket 2024. május 31-ig töltsék fel a folyóirat honlapjára: https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/about/submissions A fájl elnevezése a szerző család- és keresztneve latin kisbetűkkel írva (pl.: kis kata).
  • A cikk terjedelme maximum 20.000-25.000 karakter szóközök nélkül, beleértve a rezüméket és az irodalomjegyzéket.
  • A szöveget Microsoft Word for Windows szövegszerkesztővel kérjük szerkeszteni. A törzsszöveg betűtípusa – Times New Roman. A cikkben felhasznált összes nem standard betűtípust kérjük külön fájlként elküldeni. A betűméret – 11, sorköz – szimpla, behúzás – automatikus. Kérjük, hogy az oldalakat ne számozzák, és ne használjanak ritkított betűket!
  • A példákat kurziváljuk, a jelentésüket pedig ’…’ idézőjelben adjuk meg.
  • A szerző nevét nagybetűkkel adjuk meg, középre zárva. A következő sorban, zárójelben megadjuk a szerző városát és országát.
  • A cikk címét a szerzőről szóló információ (város, ország) alatt egy sor kihagyással, félkövér (bold) betűkkel, középre zárva közöljük.
  • A rezümét és 4-6 kulcsszót a tanulmány nyelvén (a szöveg előtt) és angol nyelven a címmel együtt (az irodalomjegyzék után) kérjük, maximum 100 szó terjedelemben.
  • A hivatkozásokat a szövegben zárójelben, így adjuk meg: a szerző (szerkesztő) nagybetűkkel írt családneve (vagy a cím eleje, ha a szerző nincs feltüntetve, esetleg a cím rövidítése), a hivatkozott mű megjelenésének évszáma és a hivatkozott oldal, pl.: (ИВАНОВ 1999: 88). Ha ugyanazon szerző ugyanabban az évben megjelent több művére hivatkozunk, akkor azokat így különböztetjük meg: (JAMES 1890a: 99). Ha két szerzőnek egy és ugyanazon családneve van, akkor a félreértések elkerülése végett a keresztnév (és az apai név, ha van) kezdőbetűit is megadjuk. Internetes forrás esetén a hivatkozás: (РУДНЕВ: URL).
  • Az irodalomjegyzék a cikk végén helyezkedik el a szerzők családnevének (szerkesztők családnevének vagy a címek, ha nincs megadva a szerző) ábécésorrendjében, külön a cirill és latin betűs tételek. Az irodalomjegyzék tételeit az alábbiak szerint formázzuk meg: „a mű kódja” (családnév vagy a cím eleje, esetleg a cím rövidítése és a megjelenés éve), egyenlőségjel, a szerző családneve és keresztnevének (valamint apai nevének, ha van) kezdőbetűje, a mű címe, kiadásának helye és éve, cikkek esetében pedig az oldalszámok is, ld. lent. Betűméret – 10. Kérjük, hogy az irodalomjegyzékben csak azokat a műveket tüntessék fel, amelyekre a cikk szövegében hivatkoztak.

Szerzői útmutatók

A cikkek megformázásának mintája:

                                                                       KOVÁCS KÁLMÁN 

                                                                (Budapest, Magyarország)

                                                                            A cikk címe

Rezümé: (a tanulmány nyelvén)

Kulcsszavak: (a tanulmány nyelvén)

A cikk szövege

                                                                             Irodalom

ЛЕРМОНТОВ 1959 = ЛЕРМОНТОВ М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 тт. Т. 4. Москва, 1959. 275–474.

ПАНОВ 1967 = ПАНОВ М.В. Русская фонетика. Москва, 1967.

ТРУБЕЦКОЙ 1990 = ТРУБЕЦКОЙ Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре // Вопросы языкознания, 1990. №2. 158–194.

PLETERŠNIK 1894–95 = PLETERŠNIK M. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–95.

UNIVERSALS 1978 = Universals of human language. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

A tanulmány címe angolul. Angol nyelvű rezümé (a cím után folytatólagosan)

Keywords: (angol nyelven)

Cikk szövege

Alapértelmezett rovat irányelv

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.