Rövid távú előrejelző modell Magyarországra.

Szerzők

  • András Balatoni Századvég Gazdaságkutató Zrt.
  • Tamás Mellár University of Pécs - Faculty of Business And Economics

Kulcsszavak:

Üzleti ciklus, Makroökonometriai modell, Impulzusválasz függvények, Előrejelzés, Fiskális és monetáris transzmisszió

Absztrakt

A tanulmány, a szerzők által Magyarországa kifejlesztett makroökonometriai modellt mutatja
be, ami rövid távú elırejelzési és gazdaságpolitikai elemzési céllal készült. Mivel a rövid távú
fókusz miatt a keresleti hullámzások, vagyis az üzleti ciklusok állnak az összefüggésrendszer
középpontjában, a modell endogén változói a trendszűrt adatok, vagyis a gap-ek. A trend és a
ciklikus szétválasztása Hodrick-Prescott szűrővel történik. Az modell öt fő blokkból áll:
kínálati, keresleti, munkapiaci, ár-árfolyam-kamat és államháztartási blokkból. A teljes
modell viselkedését impulzusválasz függvények segítségével tesztelik a szerzők. A külső
környezetben megfigyelhető bizonytalansági tényezők mellett a gazdaságpolitikai akciók
(monetáris és fiskális sokkok) hatásai is számszerűsítésre kerülnek. Az egyes impulzusokra
adott válaszreakciók megfelelnek az elméleten alapuló várakozásoknak, emellett azonban
tükröznek bizonyos hazai jellegzetességeket is. A modell előrejelző képessége,
összehasonlítva más (ARIMA, VAR) modellezési technikákkal, jónak mondható, különösen
az éven túli időhorizontok esetén.

UPFBE_Archives_2011_3

Downloads

Megjelent

2022-10-13

Hogyan kell idézni

Balatoni, A., & Mellár, T. (2022). Rövid távú előrejelző modell Magyarországra. PTE KTK Műhelytanulmányok, 2011(1-5). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/5936

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok

Categories