A szociális és vállalkozási motivációs erők dinamikájának vizsgálata a profitorientált vállalkozók körében

Szerzők

  • Zsófia VÖRÖS Pécsi Tudományegyetem
  • Lívia LUKOVSZKI Pécsi Tudományegyetem
  • András RIDEG Pécsi Tudományegyetem
  • Norbert SIPOS Pécsi Tudományegyetem

Kulcsszavak:

elváráselmélet, vállalkozói motiváció, szociális motiváció

Absztrakt

A profitorientált vállalkozások körében egyre gyakoribb, hogy társadalmi célok megvalósítására is törekszenek az üzleti céljaik mellett. Ugyanakkor a profitorientált vállalkozók társadalmi értékteremtésre irányuló törekvései mögött álló motívumokról és azok üzleti motívumokhoz fűződő kapcsolatáról rendelkezésre álló ismereteink korlátozottak. A motivációs szakirodalom elsősorban a vállalkozásindítás motivációira és annak üzleti aspektusára koncentrál, másrészt a szakirodalomban élesen elkülönül a kifejezetten szociális célok érdekében alapított vállalkozások és azok motivációinak vizsgálata. A profitorientált cégek esetében megvalósuló társadalmi értékteremtés mögött húzódó motívumok vizsgálatára, annak vállalkozói motiváción belül betöltött helyének tisztázására ez idáig nem került sor. Jelen tanulmány empirikus adatokkal alátámasztva vizsgálja, hogy elkülöníthetők-e az üzleti motívumok és a társadalmi értékteremtés motívumai a vállalkozói motiváción belül, illetve, hogy a motívumok e két osztálya hogyan viszonyul egymáshoz. A szerzők Vroom elváráselméletére alapozva egy 195 vállalkozóból álló minta alapján vizsgálták a társadalmi értékteremtési és az üzleti motívumok komponenseinek kölcsönhatásait, azaz a társadalmi értékteremtési és vállalkozási vonzerő (szenvedélyek és értékek), várakozások (énhatékonyság) és kötés (társadalmi és szabályozói támogatottság megítélése) egymáshoz fűződő kapcsolatát a magyar kis- és középvállalati szektorban.

 

Az eredmények azt mutatják, hogy az erős társadalmi értékteremtés mögötti motívumok és az üzleti motívumok komponensei statisztikailag elkülöníthetőek, és nem járnak kéz a kézben. Azok a vállalkozók, akiknek erősek az üzleti motívumai, azaz nagyobb valószínűséggel viszik a vállalkozásukat sikerre, a sikerük mértékéhez viszonyítva várhatóan kevés erőforrást fognak társadalmi célok elérésére fordítani. Azok a vállalkozók viszont, akiket erősen motivál a társadalmi értékteremtés, nem nagy valószínűséggel fognak vállalkozói sikereket elérni, azaz relatíve kevés erőforrást teremtenek szociális céljaik megvalósítására.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek