Információ Szerzőknek

A PNEKAT Working Papers sorozat csak online jelenik meg, nyílt hozzáférésű, a sorozatban megjelent tanulmányok DOI kódot kapnak. A kéziratokat angol vagy magyar (vagy szükség és megállapodás szerint egyéb) nyelven várjuk a szerkesztőség címére (pnekatwp@pte.hu). A kéziratok befogadása és megjelentetése folyamatos. A szerzőket kérjük, hogy szigorúan kövessék a megadott formai útmutatót (lásd a Beküldések menüpont alatt). Angol (vagy egyéb idegen) nyelvű kézirat esetén csak nyelvileg lektorált szöveget fogadunk el, a szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a nem megfelelő nyelvi szintű tanulmányok közlését visszautasítsa.

Lektorálás folyamata:

A tudományos színvonal biztosítása érdekében a lektorálás két körben történik: a kéziratok befogadásáról először a szerkesztőbizottság dönt, a befogadott szövegek ezután kerülnek két anonim szakmai lektorhoz. A megjelentetés az ő egybehangzó véleményük alapján történik; véleménykülönbség esetén egy harmadik lektor felkérésére kerül sor. A lektorálás függetlenségének érdekében a lektorálás folyamata anonim, a szerző kiléte a szakmai lektorok előtt nem ismert.

A sorozatban a lektori vélemények alapján átdolgozott írások jelenhetnek meg; a szerzőknek ugyanakkor jogában áll, hogy a lektorok bizonyos megjegyzéseit ne fogadják el, ha ellenvéleményüket tudományos vagy kutatásetikai érvekkel alá tudják támasztani.