Információk

A PNEKAT Working Papers a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 2021-ben alapított online időszaki sorozata, amelyet azzal a céllal indítottunk, hogy új publikációs fórumot biztosítsunk a kulturális antropológia, néprajz és folklorisztika tárgykörében született, jelenkori és történeti kutatások eredményeit bemutató tanulmányok, esettanulmányok, valamint elméleti igényű írások számára. A sorozat formátuma lehetővé teszi nagy mennyiségű illusztrációs anyag publikálását is.

Sorozatunkba ebben a formában máshol még meg nem jelent vagy megjelenés alatt nem álló angol és magyar (vagy szükség és megállapodás szerint egyéb) nyelvű tanulmányokat várunk, a kéziratok befogadása és megjelentetése folyamatos. A tudományos színvonal biztosítása érdekében a beérkezett kéziratokat két anonim szakmai lektor véleményezi. A sorozatban megjelent tanulmányok nyílt hozzáférésűek.