Szakmai és etikai irányelvek

A Díké – A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóiratának Szerkesztőbizottsága elkötelezett a magasszintű szakmai és etikai kötelezettségek érvényesítése iránt a folyóirat megjelentetése során. Erre tekintettel a jelen követelményeknek minden, a folyóiratban megjelenő írásmunkának meg kell felelnie. Jelen irányelvek alapját a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexében meghatározott elvárások jelentik. A folyóiratban megjelenő munkák közzétételének alapvető feltétele az alábbi szakmai- és erkölcsi magatartásra vonatkozó követelmények elfogadása és betartása.

Teljesség és elfogulatlanság

A kutatási eredményeket elfogulatlanul és teljességükben kell publikálni. A közleményben meg kell adni az alkalmazott módszerek leírását. Nem engedhető meg az adatok önkényes szelektálása, nem szabad elhallgatni a következtetésekkel összhangban nem álló eredményeket.

Megfelelő idézés és plágium

Törekedni kell a kutatás lényegi előzményeinek minél szélesebb körű és a vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények lehetőleg teljes körű idézésére. Etikai vétség az, ha valaki hiányos idézéssel magának tulajdonítja mások ötletét, módszerét vagy adatát. A plagizálás - mások ötleteinek, tudományos eredményeinek, szavainak, szövegeinek átvétele és sajátként való feltüntetése – bármely formája etikátlan és elfogadhatatlan. A szerzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk készített írásmunka teljes egészében saját szellemi termékük.

A közlemény szerzője

Szerzőként kell szerepeltetni azt a személyt, aki tudományos munkáján keresztül jelentős hozzájárulást adott a kutatás tervezéséhez, koncepciójához, megvalósításához, az eredmények értékeléséhez és ellenőrzéséhez, a tanulmány megírásához vagy interpretálásához. Az intézményben, intézetben betöltött pozíció vagy a kutatás finanszírozásában betöltött szerep önmagában nem indokolja, hogy valaki a publikáció szerzőjeként legyen feltüntetve. Tiszteletbeli szerzőség nem engedhető meg. Azok, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmány elkészültéhez, társzerzőként kell szerepeljenek.

A közlemény többszöri publikálása

Nem megengedett konkrét kutatási eredmény különböző, önálló publikációkban való szerepeltetése, ugyanígy azonos szövegű és tartalmú írásmunka több lapban történő megjelentetése sem. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az eredeti cikk idegen nyelven látott napvilágot, ilyenkor − a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett − a magyar nyelvű változat publikálása is kívánatos a kutatási eredményeknek a széles hazai szakmai körök számára való hozzáférése és a honi tudományos-szakmai nyelv ápolása céljából.