Évf. 2021 szám 1: Turisztikai fogyasztási szokások vizsgálata a fogyatékossággal élők körében

Gonda Tibor- Raffay Zoltán

A hazai turizmuskutatás nem eléggé vizsgált területe az akadálymentes turizmus. Csak az elmúlt néhány évben figyelhető meg ebben változás, az által, hogy néhány kutató érdeklődési körébe került a téma vizsgálata. A szerzők egy kérdőíves vizsgálat eredményére építve mutatják be a fogyatékossággal élők utazási keresletének néhány fontos vonását. A külföldi és a belföldi utazási gyakoriság bemutatása mellett, annak a vizsgálatára is sor került, hogy a fogyatékossággal élők keresletében melyek a legnépszerűbb turisztikai termékek. Rámutatunk arra is, hogy a célcsoport tagjai utazásaik során elvetik a szegregációs megoldásokat, és az integrációval szemben is egyértelműen az inklúziót igénylik. Az akadálymentes turizmus kérdésköre az európai lakosság 10%-át érinti, tehát túl a kérdés társadalmi és szociális jelentőségén, piaci szempontból sem elhanyagolható létszámról van szó. Az érintettek elvárásainak és speciális fogyasztói szokásainak a megismerése feltétlenül szükséges a megfelelő kínálat kialakításához, illetve a szolgáltatások egyenlő esélyű elérésének a biztosításához. Az eredmények levonásához 262 db. kitöltött kérdőív állt a rendelkezésre. Ez a hazai akadálymentes turizmus kutatásban jelentős nagyságrendnek számít, tekintettel arra, hogy az érintett személyek nehezen érhetők el. A magyar felmérés mellett további 4 ország (Németország, Olaszország, Spanyolország és Horvátország) kismintás kutatási eredményeire is kitér a tanulmány. A fejlett országokban a turisztikai kínálat szervezése során is egyre nagyobb figyelmet kap az akadálymentesítés, részben humanitásból, részben felismerve az ebben rejlő jelentős üzleti lehetőséget. Legáltalánosabban megfogalmazva, az akadálymentes turizmus a mindenki számára egyenlő módon elérhető turizmust jelenti, beleértve a fogyatékossággal élőket, az átmenetileg mozgáskorlátozottakat, az időseket, a kisgyerekeseket és a többgenerációs családokat. Ennek megfelelően az egyenlő esélyű hozzáférés vizsgálatának a fő területei megegyeznek a turizmus kínálati oldalának fő területeivel, úgymint: szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás; turisztikai attrakciók; közlekedés; kommunikáció.

Kulcsszavak: akadálymentes turizmus, utazás gyakoriság, motiváció, turisztikai termékek, életminőség

 

 

Megjelent: 2021-02-23