Turisztikai fogyasztási szokások vizsgálata a fogyatékossággal élők körében

Szerzők

  • Tibor Gonda
  • Zoltán Raffay

Kulcsszavak:

akadálymentes turizmus, utazás gyakoriság, motiváció, turisztikai termékek, életminőség

Absztrakt

A hazai turizmuskutatás nem eléggé vizsgált területe az akadálymentes turizmus. Csak az elmúlt néhány évben figyelhető meg ebben változás, az által, hogy néhány kutató érdeklődési körébe került a téma vizsgálata. A szerzők egy kérdőíves vizsgálat eredményére építve mutatják be a fogyatékossággal élők utazási keresletének néhány fontos vonását. A külföldi és a belföldi utazási gyakoriság bemutatása mellett, annak a vizsgálatára is sor került, hogy a fogyatékossággal élők keresletében melyek a legnépszerűbb turisztikai termékek.  Rámutatunk arra is, hogy a célcsoport tagjai utazásaik során elvetik a szegregációs megoldásokat, és az integrációval szemben is egyértelműen az  inklúziót igénylik. Az akadálymentes turizmus kérdésköre az európai lakosság 10%-át érinti, tehát túl a kérdés társadalmi és szociális jelentőségén, piaci szempontból sem elhanyagolható létszámról van szó. Az érintettek elvárásainak és speciális fogyasztói szokásainak a megismerése feltétlenül szükséges a megfelelő kínálat kialakításához, illetve a szolgáltatások egyenlő esélyű elérésének a biztosításához. Az eredmények levonásához 262 db. kitöltött kérdőív állt a rendelkezésre. Ez a hazai akadálymentes turizmus kutatásban jelentős nagyságrendnek számít, tekintettel arra, hogy az érintett személyek nehezen érhetők el. A magyar felmérés mellett további 4  ország (Németország, Olaszország, Spanyolország és Horvátország) kismintás kutatási eredményeire is kitér a tanulmány.   A fejlett országokban a turisztikai kínálat szervezése során is egyre nagyobb figyelmet kap az akadálymentesítés, részben humanitásból, részben felismerve az ebben rejlő jelentős üzleti lehetőséget. Legáltalánosabban megfogalmazva, az akadálymentes turizmus a mindenki számára egyenlő módon elérhető turizmust jelenti, beleértve a fogyatékossággal élőket, az átmenetileg mozgáskorlátozottakat, az időseket, a kisgyerekeseket és a többgenerációs családokat. Ennek megfelelően az egyenlő esélyű hozzáférés vizsgálatának a fő területei megegyeznek a turizmus kínálati oldalának fő területeivel, úgymint: szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás; turisztikai attrakciók; közlekedés; kommunikáció.

UPFBE WP Series S2021 E01

Downloads

Megjelent

2021-02-23

Hogyan kell idézni

Gonda, T., & Raffay, Z. (2021). Turisztikai fogyasztási szokások vizsgálata a fogyatékossággal élők körében. PTE KTK Műhelytanulmányok, 2021(1). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/3746