Felsőoktatás-politika és állami finanszírozás: a 2007. évi felvételi tanulságai a gazdaságtudományi alapképzésben

Szerzők

  • Zoltán Schepp University of Pécs - Faculty of Business And Economics
  • Zoltán Szabó University of Pécs - Faculty of Business And Economics

Kulcsszavak:

Gazdaságtudományi képzés, Hallgatói létszámkeret, Felsőoktatási felvételi, Oktatás politika

Absztrakt

A gazdaságtudományi képzés a 2007. évi felsőoktatási felvételi eljárás egyik nagy vesztese. Az állami finanszírozású alapképzési helyek számának drasztikus csökkenése mellett a kormányzati felsőoktatási politika határozott preferenciákat érvényesít a képzési terület belső arányainak, azaz az egyes gazdaságtudományi szakok létszámkeretének meghatározása során is. Tanulmányunk célja az ennek nyomán kialakuló létszámstruktúra belső arányainak, egyes szakokra és intézményekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, előtérbe helyezve a közgazdasági szakok, ezen belül az alkalmazott közgazdaságtan szak (és az általunk kiemelt szempontok többségében hasonlóan viselkedő gazdaságelemző szak is), megítélésünk szerint nyugtalanító fejleményeinek tárgyalását. Hangsúlyosan rámutatunk a közgazdasági képzési ág nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony részarányára a teljes hazai felsőoktatáson belül. Munkánkban külön foglalkozunk a nem-állami intézményeknek az állami finanszírozású gazdasági felsőoktatásban betöltött ellentmondásos szerepével, és kvantitatív eredményeket közlünk az oktatáspolitika létszámkeret-meghatározó döntéseinek a következő év hallgatói keresletét befolyásoló szerepéről is.

UPFBE_2008_3

Downloads

Megjelent

2022-10-12

Hogyan kell idézni

Schepp, Z., & Szabó, Z. (2022). Felsőoktatás-politika és állami finanszírozás: a 2007. évi felvételi tanulságai a gazdaságtudományi alapképzésben. PTE KTK Műhelytanulmányok, 2008(1-4). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/5921

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok

Categories