Információk

A Nexus mint a PTE BTK közérdekű folyóirata, teret ad a tudományközi kommunikációnak, bemutatja a kar sokszínű tudományos munkáját és eredményeit – támogatva ezzel a kar intézetei, tanszékei és kutatócsoportjai közötti kapcsolatháló kiépítését. A kar elektronikus időszaki kiadványaként évente kétszer jelenik meg a BTK megújult honlapján, valamint az egyetem Open Journal Systems (OJS) rendszerében. A Tartalom rovatcímei is a fent megfogalmazott törekvést tükrözik. Az Életutak – Tudományterületek címet viselő interjúk karunk oktatóinak szakmai munkáját mutatják be emberközeli módon. A beszélgetés apropóját a szakmai életút egy-egy mérföldkőnek számító eseményei jelentik. A Nexus kiemelt feladatai közé tartozik a tudományos hírek, közérdekű információk, rendezvények, konferenciák, előadások és pályázatok bemutatása is. A könyvajánló rovat a kar oktatóinak frissen megjelent monográfiáira és szerkesztett köteteire hívja fel az olvasók figyelmét. Mindemellett a kar hallgatóinak és oktatóinak szakmai előrehaladásáról is tájékozódhatnak (PhD-hírek, habilitációk, kinevezések).


A karon a széleskörű oktatási tevékenység mellett kiterjedt és elismert hazai és nemzetközi szintű kutatások is folynak. A lap minden számában szeretnénk kutatóközpontjaink aktuális projektjeit is bemutatni, valamint a Kaleidoszkóp című rovatban a sokszínű intézeti és tanszéki tudományos tevékenységekről is hírt adni. De nem feledkezhetünk meg arról a törekvésről sem, hogy Karunk a hallgatói igényeket szolgálva különböző szolgáltatásokat is nyújt a tehetséggondozás és a mentorprogramok területén. A Nexus közéleti folyóiratként szeretne minél szélesebb olvasói célközönséghez eljutni korszerű elektronikus formában, így az ismeretterjesztő cikkek és recenziók is ezt a tudománynépszerűsítő célt szolgálják. Mindezen célkitűzések mellett, a lap helyt ad tehetséges MA és doktoranduszhallgatók munkáinak is: könyvismertetéseinek, beszámolóinak és cikkeinek. Leendő hallgatóinknak is üzenünk ezzel, hiszen elemző gondolkodású szakemberekre a legkülönbözőbb területeken van szükség. Bár a Nexus alapvetően magyar nyelvű, de – igazodva a nemzetköziesítési törekvésekhez – angol nyelven is közöl beszámolókat, összefoglalókat.


Folyóiratunk a Sapere aude horatiusi idézetet választotta jelmondatául. Utalva arra, hogy merjünk gondolkodni, alternatív olvasatban bölcs(ész)nek lenni, és előre tekinteni a bölcsészet- és társadalomtudományokban, a múlt hagyományaiban gyökerezve, a jelenben élve és a jövő szakmai perspektíváit meglátva.

Köszönjük az intézeti kapcsolattartó kollégák együttműködését és munkáját. Továbbra is számítunk értékes segítségükre, és várjuk intézeteik aktuális híreit.

A kiadvány negyedik számába szánt anyagok benyújtásának határideje: 2022. március 31.

Leendő szerzőink publikációit a Nexus@pte.hu címre várjuk.