Információk

Nagy örömmel ajánljuk az Olvasók figyelmébe a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport elektronikus folyóiratának első számát. Az utóbbi időkben örvendetesen megnövekedett hazánkban az elektronikusan hozzáférhető állam- és jogtudományi periodikák száma. A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport időszaki folyóirata, a Δίκη – Díké elsősorban, de nem kizárólagosan a komparatisztikai kutatások számára kíván publikációs fórumot biztosítani. A Kutatócsoport az európai jogi kultúra közös gyökereinek és értekeinek feltárására irányuló kutatások mellett nyitott a jogösszehasonlítással összefüggő további tudományterületek felé is, miként ezt a Kutatócsoport eddigi tudományos rendezvényei is igazolhatják. A nyitottság és a kooperáció jegyében a folyóirat készséggel biztosít publikációs lehetőséget a hazai és külföldi kutatók, oktatók, doktoranduszok tanulmányai, közleményei és recenziói számára. 

A görög mitológia szerint Δίκη – Díké, Zeusz és Themisz leánya az igazságosság Istennője. A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport eltökélt szándéka, hogy a tudományos igazság és igazságosság szüntelen keresésével járuljon hozzá az állam- és jogtudományok, valamint a társtudományok műveléséhez.

A szerkesztők