Létezik-e a Smith probléma, avagy mennyire egységesek Adam Smith nézetei?

Szerzők

 • Gyula Zeller University of Pécs - Faculty of Business And Economics

Kulcsszavak:

Erkölcstan, Gazdaságelmélet, Smith-probléma

Absztrakt

Az irodalomból Adam Smith-problémaként ismert kérdés lényege röviden
összefoglalható: ellentmondás van Smith szimpátiára alapozott erkölcstana és
önérdekre alapozott gazdaságelmélete között. Ezt a vélt vagy valós konfliktust
a hagyomány szerint August Oncken nevezte először Smith-problémának, és
abban, hogy ez az ellentmondás a Smith munkásságával keveset foglalkozók
körében általánosan elfogadottá vált, jelentős szerepe van Schumpeter
Smithről adott elemzésének is.

 • Az itt következı dolgozatban egyrészt azt próbáljuk meg bizonyítani, hogy
  Smith álláspontja egész munkássága során egységes, vagyis a Smithprobléma
  nem létezik;
 • másrészt arra szeretnénk rámutatni, hogy ez az egységesség abban is
  megmutatkozik, hogy a spontán rend paradigmáját nemcsak a
  gazdaságra, hanem minden társadalmi intézményre érvényesnek tartja.
UPFBE_Archives_2009_3

Downloads

Megjelent

2022-10-12

Hogyan kell idézni

Zeller, G. (2022). Létezik-e a Smith probléma, avagy mennyire egységesek Adam Smith nézetei?. PTE KTK Műhelytanulmányok, 2009(1-7). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/5925

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok

Categories