Néhány gondolat az 'árelfogadó' és 'ármeghatározó' fogalmak jelentéséről.

Szerzők

  • János Barancsuk University of Pécs - Faculty of Business And Economics

Kulcsszavak:

Price taker, Price maker

Absztrakt

A tanulmány hozzájárulás kíván lenni a Scitovsky által bevezetett, címben jelzett fogalmak tartalmi tisztázásához, értelmezéséhez. Arra vállalkozom, hogy körüljárjam: pontosan mit is kell (vagy inkább célszerű) érteni árelfogadó/ármeghatározó szereplők alatt, megpróbálva akkurátusan felépíteni/feltérképezni azt a vonatkoztatási rendszert, amelyben ezek a – napjaink szakirodalmában általánosan, azonban gyakran megfelelő körültekintés nélkül használt – kifejezések elhelyezhetők, alkalmazhatók. További törekvéseim közé tartozik, hogy legalább elvi szinten mérhetővé tegyem az árak befolyásolásának képességét, ezáltal is gyarapítva a standard mikroökonómia fogalmi-módszertani készletét. A dolgozat főbb kérdései: Mi a különbség „ármeghatározó” és „árakra orientált” vállalat között? Miért nincs árrugalmassága a price taker (maker) pozíciót jelző keresleti görbének? Hogyan nyilvánul meg az árelfogadó/ármeghatározó tulajdonság, és mitől függ intenzitása homogén/heterogén iparágban? Miért nem ekvivalensek az árra versus mennyiségre vonatkozó döntések kimenetelei? Milyen logikai csúsztatásokat követtek el mérvadó szerzők a price taker (maker) kifejezések értelmezése során?

UPFBE_Archives_2009_1

Downloads

Megjelent

2022-10-12

Hogyan kell idézni

Barancsuk, J. (2022). Néhány gondolat az ’árelfogadó’ és ’ármeghatározó’ fogalmak jelentéséről. PTE KTK Műhelytanulmányok, 2009(1-7). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/5923

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok

Categories