Az infláció és az árazási magatartás regionális jellemzői Magyarországon, mikroszintű adatok alapján

Szerzők

  • Ádám Reiff University of Pécs - Faculty of Business And Economics
  • Zsuzsanna Zsibók University of Pécs - Faculty of Business And Economics

Kulcsszavak:

regionális inflációs folyamatok, árszínvonal-konvergencia

Absztrakt

Boltszintű árstatisztikai felírások alapján a tanulmány a magyarországi inflációs
folyamatok és árazási magatartás jellemzőinek regionális hasonlóságait és eltéréseit
vizsgálja. Fő tanulsága, hogy a hivatalos NUTS-II régiók nem képeznek önálló
gazdasági egységeket, mely megállapítást alátámasztják (1) a megyei szintű inflációs
ráták variancia-felbontásának eredményei, (2) a megyei szintő árváltoztatási
gyakoriságok és méretek hasonlóságai, valamint (3) a megyei szintű inflációs ráták
nemzeti és regionális faktorokra való felbontásának eredményei. A tanulmány kimutat
bizonyos mértékű árszínvonal-konvergenciát, elsősorban a 2004 májusa, az európai
uniós csatlakozás utáni időszakra vonatkozóan. Ez a folyamat nem tekinthető
általánosnak, mivel csak néhány ágazatban jelenik meg, jellemzően a szolgáltatások
szektorában.

UPFBE_Archives_2008_1

Downloads

Megjelent

2022-10-12

Hogyan kell idézni

Reiff, Ádám, & Zsibók, Z. (2022). Az infláció és az árazási magatartás regionális jellemzői Magyarországon, mikroszintű adatok alapján. PTE KTK Műhelytanulmányok, 2008(1-4). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/view/5918

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok

Categories