Kontinuitás a nyelvkérdésben?

Kis János szuperintendens egy 1830-as cikkének kontextusai

Szerzők

  • Kálmán Tóth

DOI:

https://doi.org/10.15170/VERSO.5.2022.1.35-48

Absztrakt

Tanulmányomban Kis János szuperintendens egy 1830-as Tudományos Gyűjtemény-beli cikkének kontextuális vizsgálatára tettem kísérletet. A szöveg alapján rekonstruálható kontextusokból a magyar nyelv Magyar Királyságon belüli hivatalossá tétele mellett érvelő politikai cselekvésként is értelmezhető írásoknak a 18. század közepétől a reformkorig terjedő diszkurzív kapcsolatrendszere bontakozik ki. Az elemzésnek köszönhetően szoros összefüggés mutatható ki az 1830-as országgyűlés nyelvi törekvéseivel, felhívva a figyelmet a Tudományos Gyűjtemény korabeli évfolyamaiban közzétett további, diszkurzív politikai cselekvésként is felfogható szövegek hátterében rekonstruálható nyelvi-kulturális törekvések nyelvpolitikai jelentőségére.

Információk a szerzőről

Kálmán Tóth

a NKE EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa

Megjelent

2022-07-20

Hogyan kell idézni

Tóth, K. (2022). Kontinuitás a nyelvkérdésben? Kis János szuperintendens egy 1830-as cikkének kontextusai. Verso – Irodalomtörténeti folyóirat, 5(1), 35–48. https://doi.org/10.15170/VERSO.5.2022.1.35-48

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos Gyűjtemény