Információk

Szerzőink figyelmébe

A kizárólag első közlésre szánt kéziratokat az ItK korábbi hivatkozási rendszerének (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm) megfelelően kérjük a szerkesztőség e-mail címére.

A szövegeknek nincs terjedelmi korlátja.

A tanulmányokhoz maximum 1000 karakteres magyar és angol nyelvű rezüméket kérünk.

A kéziratok elfogadásának és publikálásának folyamata:

1. A témától függően két szerkesztőségi tag, valamint szükség esetén egy külső szakmai lektor dönt arról, hogy közlésre alkalmasnak tartja-e a kéziratot. A döntésről valamelyik szerkesztőségi tag konzultál a szerzővel.

2. A szerkesztésben a szerkesztőbizottságból két tag vesz részt; a megjegyzésekkel ellátott, szerkesztett kéziratot visszaküldjük a szerzőnek javításra és jóváhagyásra.

3. A szerző által jóváhagyott és javított szövegeket tördelik a tördelőszerkesztők.

4. A tördelt szöveget két szerkesztőségi tag ismét (már csak apró nyelvi és formai hibákat érintve) korrektúrázza. Ezt a változatot már nem küldjük vissza a szerzőnek.

5. A visszajavított, végleges változatot közöljük.