A hazatalálás történetei – a magyar utazási irodalom átalakulása a 19. század közepén

Vázlat egy műfaj- és médiatörténeti kutatáshoz

Szerzők

  • Dániel Szabolcs Radnai

DOI:

https://doi.org/10.15170/VERSO.5.2022.1.9-33

Absztrakt

Jelen tanulmány a Balaton 19–20. századi magyar irodalmi reprezentációjáról szóló doktori disszertációm egyik elméleti-történeti bevezető fejezete. A szöveg első egységében a modern magyar utazási irodalom történetiségével kapcsolatos szakirodalmi koncepciókat, korszakolásokat mutatom be, ezt követően egy eddig kevesebbet kutatott periódus, a 19. század közepe és 1920 közötti időszak jelentőségét hangsúlyozom az utazási kultúra és a turizmus kiépülése, valamint az útleíró műfajok (mediális-poétikai) átalakulása kapcsán. A dolgozat második egységében a turizmus jelenségének 19. század közepi irodalmi ábrázolásaira hozok példát, Jókai Mór útirajzait és a Vasárnapi Ujság című hetilap szerepét hangsúlyozva.

Információk a szerzőről

Dániel Szabolcs Radnai

a PTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola hallgatója

Megjelent

2022-07-20

Hogyan kell idézni

Radnai, D. S. (2022). A hazatalálás történetei – a magyar utazási irodalom átalakulása a 19. század közepén: Vázlat egy műfaj- és médiatörténeti kutatáshoz. Verso – Irodalomtörténeti folyóirat, 5(1), 9–33. https://doi.org/10.15170/VERSO.5.2022.1.9-33

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos Gyűjtemény