Információk

A Magyar Mentésügy c. tudományos folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írásos és képi anyag közlési joga a Szerkesztőséget illeti. A megjelent anyagok egészének, vagy egy részének bármely formában történő másolásához, ismételt megjelentetéséhez a Szerkesztőség írásbeli hozzájárulása szükséges.