1.
Bartók I. „Betű szerint való magyarság”: Férfias kezdeményezések a középkorban: Bartók Zsófia Ágnes, Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig, Bp., Argumentum–ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 2021 (Műhelytanulmányok, 7). Verso [Internet]. 2022. december 23. [idézi 2024. május 21.];5(2):47-51. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/verso/article/view/6105