Bartók, I. (2022). „Betű szerint való magyarság”: Férfias kezdeményezések a középkorban: Bartók Zsófia Ágnes, Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig, Bp., Argumentum–ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 2021 (Műhelytanulmányok, 7). Verso – Irodalomtörténeti folyóirat, 5(2), 47–51. https://doi.org/10.15170/VERSO.5.2022.2.47-51