(1)
Bartók, I. „Betű Szerint Való magyarság”: Férfias kezdeményezések a középkorban: Bartók Zsófia Ágnes, Egyházi férfiak Magyar Nyelvű szövegei: A Pray-kódextől Az Érdy-kódexig, Bp., Argumentum–ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 2021 (Műhelytanulmányok, 7). Verso 2022, 5, 47-51.