[1]
Bartók, I. 2022. „Betű szerint való magyarság”: Férfias kezdeményezések a középkorban: Bartók Zsófia Ágnes, Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig, Bp., Argumentum–ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 2021 (Műhelytanulmányok, 7). Verso – Irodalomtörténeti folyóirat. 5, 2 (dec. 2022), 47–51. DOI:https://doi.org/10.15170/VERSO.5.2022.2.47-51.