PÁLINKA ÉS GASZTRONÓMIA AVAGY PÁLINKAGASZTRONÓMIA

Szerzők

  • Edit Krizl Pécsi Tudomány Egyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Absztrakt

Dolgozatom választott témája a pálinkák és párlatok helye, szerepe a gasztronómiában. Itt szinte kizárólag a
mai magyar gasztronómiát értem, hiszen a pálinka nemzetközi ismertségéről és elterjedtségéről jelenleg még
a legjobb szándékkal sem beszélhetünk. „A nemzetek sorsa attól függ, miként táplálkoznak” Igen fontos és
mindenkor időszerű megállapítás ez Brillat-Savarin-től, akit az első gasztronómusnak, gasztrofilozófusnak
tekinthetünk. Máig is gyakran idézett gondolatait az 1825-ben napvilágot látott „Az ízlés fiziológiája” c.
művében írta meg (BRILLAT-SAVARIN 2011)

Downloads

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Krizl, E. (2021). PÁLINKA ÉS GASZTRONÓMIA AVAGY PÁLINKAGASZTRONÓMIA. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 1(3). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/tvt/article/view/4303