Koltai, Z. „Egy Sikeres képzés háttere ̶ Falu- és Tanyagondnoki képzés a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán”. Tudásmenedzsment, köt. 23, sz. 2, 2023. január, o. 19-30, doi:10.15170/TM.2022.23.2.2.