Koltai, Z. (2023) „Egy sikeres képzés háttere ̶ Falu- és tanyagondnoki képzés a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán”, Tudásmenedzsment, 23(2), o. 19–30. doi: 10.15170/TM.2022.23.2.2.