Koltai, Z. (2023). Egy sikeres képzés háttere ̶ Falu- és tanyagondnoki képzés a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. Tudásmenedzsment, 23(2), 19–30. https://doi.org/10.15170/TM.2022.23.2.2