(1)
Koltai, Z. Egy Sikeres képzés háttere ̶ Falu- és Tanyagondnoki képzés a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. TM 2023, 23, 19-30.