1.
Мирчевска-Бошева Б. Фраземи со компонента мачка/мачор во македонскиот и во рускиот язик. SlavVaria [Internet]. 2023. november 3. [idézi 2024. július 13.];3(1). Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/6740