1.
Няголова Н. Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки. SlavVaria [Internet]. 2022. október 4. [idézi 2023. március 31.];2(1). Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/5856