Няголова, Наталия. „Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки”. SlavVaria 2, no. 1 (október 4, 2022). Elérés március 31, 2023. https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/5856.