СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, СОЊА. „Библиски алузии во современиот македонски роман”. SlavVaria 1, no. 1 (szeptember 19, 2021). Elérés április 20, 2024. https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/4952.