Vegh, A. „Osvrt Na Djelo: Tihomir Vujičić: Muzičke Tradicije Južnih Slovena U Mađarskoj”. SlavVaria, köt. 3, sz. 1, 2023. november, doi:10.15170/SV.1/2023.111.