Bockovac, T. „Krležin Aretej, Ili Legenda O Svetoj Ancili, Rajskoj Ptici U Prijevodu Zoltána Csuke”. SlavVaria, köt. 3, sz. 1, 2023. november, doi:10.15170/SV.1/2023.61.