Banković-Mandić, I., és K. Peruško. „Pristup gramatičkim Temama U Hrvatskom Kao Inom Jeziku”. SlavVaria, köt. 3, sz. 1, 2023. november, doi:10.15170/SV.1/2023.49.