[1]
T. Bockovac, „Krležin Aretej, ili legenda o svetoj Ancili, rajskoj ptici u prijevodu Zoltána Csuke”, SlavVaria, köt. 3, sz. 1, nov. 2023.