[1]
Н. Няголова, „Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки”, SlavVaria, köt. 2, sz. 1, okt. 2022.