Vegh, A. (2023) „Osvrt na djelo: Tihomir Vujičić: Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj”, SlavVaria, 3(1). doi: 10.15170/SV.1/2023.111.