Bockovac, T. (2023) „Krležin Aretej, ili legenda o svetoj Ancili, rajskoj ptici u prijevodu Zoltána Csuke”, SlavVaria, 3(1). doi: 10.15170/SV.1/2023.61.